Jezik
Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EUPoštovani,

       U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 28.03.2013. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju, između „Save the Children“ Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva Tuzlanskog kantona, o provođenju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK – BiH na putu ka EU“.          Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona su u protekle dvije godine, u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, te u bliskoj saradnji sa gradom Tuzla i općinama ovog kantona, uspostavili ukupno 61 učionicu za predškolski odgoj i obrazovanje i 4 centra za rani rast i razvoj. U četvrtak, 4. decembra, u Međunarodnoj galeriji portreta „Ismet Mujezinović“ Tuzla, sve četiri strane uključene u ovaj projekat ozvaničile su saradnju i posvećenost unapređenju uslova za rani rast i razvoj djece u Tuzlanskom kantona, potpisivanjem memoranduma o saradnji. “Uspjeli smo prije svega zahvaljujući svim faktorima koji su učestvovali u ovom projektu Obrazovanje po mjeri djeteta, ali bez organizacije Save the Children, ne bismo bili u prilici da djecu obuhvatimo ovom vrstom odgoja, kazao je prilikom potpisivanja Memoranduma Mirsad Kunić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK.

          „Ovaj projekat je jedinstven jer povezuje nas kao međunarodnu organizaciju, općinske i kantonalne vlasti u čvrsto partnerstvo, u kojem se svako od nas obavezuje da će doprinijeti uspostavljanju i budućem funkcionisanju ovih učionica za predškolski odgoj i obrazovanje. Ovo je veliki uspjeh koji pokazuje da ako ujedinimo napore i raspoloživa sredstva možemo ostvariti izvanredne rezultate i unaprijediti pristup i kvalitet predškolskog odgoja i obrazovanja i obrazovanja općenito u BiH,“ ističe Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children.

 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
pztz@pztz.ba
obrazovanjepomjeri@pztz.ba
www.obrazovanjepomjeri.pztz.ba